2013-07-23 „Granica sztuki – trans graniczne spotkania teatralne”

W niedzielę 16 czerwca w amfiteatrze w Międzyrzeczu Dolnym odbyła się kolejna, z cyklu działań trans granicznych, impreza – Przegląd Teatrów Amatorskich. Działanie zostało zrealizowane, jako kontynuacja polsko-czeskiego projektu: „Granica sztuki – trans graniczne spotkania teatralne”, w ramach którego, Gmina Jasienica, dzięki pozyskanym za Pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowała wspomniany amfiteatr. Tam właśnie od 4 lat odbywa się Przegląd Teatrów Amatorskich. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział siedem amatorskich zespołów teatralnych, wśród których zdecydowanie wyróżniała się (nie tylko wiekiem) grupa utworzona przez rodziców przedszkolaków z Wieszcząt. Rodzice oparli swój spektakl, o wdzięcznym tytule „Saga o krasnoludkach z Jasienicy” , na twórczości lokalnej poetki Pani Danuty Koreckiej. Pozostali uczestnicy przeglądu to grupy utworzone przez uczniów szkół w Świętoszówce, Wieszczętach, Iłownicy i Rudzicy oraz zespół teatralny działający pod patronatem GOK-u w Międzyrzeczu i grupa teatralna z Domu Kultury w Petřvaldzie. Jak zwykle imprezę zaszczyciła swą obecnością wyjątkowo liczna publiczność, która nagradzała młodych artystów zasłużonymi brawami. Ze szczególnie ciepłym odbiorem spotkał się, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzicy, spektakl oparty na motywach sztuki Wiliama Szekspira „Romeo i Julia”. Również nasi południowi sąsiedzi, mimo „braków kadrowych” (aż 6 członków zespołu zmogła choroba) i związanej z tym konieczności improwizacji, swą niewymuszoną, naturalną grą i uroczymi nieporozumieniami podbili serca jasienickiej publiczności. Natomiast aktorzy z Iłownicy wprawili publiczność w zadziwienie niezwykłą znajomością gwary, tradycji i obyczajów Śląska Cieszyńskiego. Wszyscy aktorzy popisali się wspaniałym warsztatem i zaangażowaniem. Dziękując artystom i publiczności, zapraszamy ponownie.

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska