2013-01-20 Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" na "Drzewiarzu"

W pierwszy piątek nowego roku w Kompleksie Spotowo-Kulturalno-Rekreacyjnym „Drzewiarz” w Jasienicy odbyło się Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Powstałe w 1998 roku Stowarzyszenie jest dobrowolnym porozumieniem gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej działających na rzecz rozwoju obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza gminy powiatów cieszyńskiego, bielskiego, wodzisławskiego, powiat grodzki Jastrzębie-Zdrój i ziemski-cieszyński. Pierwsze w 2013 roku posiedzenie poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Pierzyna-Wójt, należącej do „Olzy”, Gminy Jasienica. Na spotkaniu omówiono m.in. współpracę z regionami w 2012 roku oraz przekazano informacje na temat zarządzania Funduszem Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 przez SRiWR „Olza”. Dyrektor Biura i Kierownik Projektów Bogdan Kasperek przedstawił także zestawienie dotyczące działań statutowych i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. W roku 2011 zrealizowano 12 projektów, w 2012 – 13, a na rok 2013 zaplanowano realizację 15 projektów własnych. Tuż po zgromadzeniu SRiWR „Olza” odbyło się Posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński –Tesinske Slezsko, w którym uczestniczyła strona czeska Euroregionu z wice przewodniczącym Vitem Slovackiem - starostą Czeskiego Cieszyna i pozostałymi starostami delegacji czeskiej oraz strona polska z przewodniczącym Januszem Pierzyną – Wójtem Jasienicy, prezydentami, burmistrzami i wójtami. Podsumowano m.in. liczby zatwierdzonych, odrzuconych i wstrzymanych projektów realizowanych po polskiej stronie. „Przedstawione dane pozwalają pozytywnie ocenić współpracę w Euroregionie” - stwierdził Przewodniczący Euroregionu Janusz Pierzyna –„ na 192 złożone projekty, zatwierdzono 139, odrzucono 32 a wstrzymano do ponownego rozpatrzenia 12 projektów. Wszystkie nasze działania zacieśniają

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska