2013-06-15 ,,Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“

,,Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“ – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Město Petřvald spolu s polským partnerským městem Jasienice podali žádost o spolufinancování společného projektu typu „B“ s názvem „Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě“. Projekt spočívá na straně města Petřvaldu v modernizaci městské knihovny – pořízení nového vybavení do dětského a teenagerského oddělení, zakoupení 250 ks nových židlí do sálu kulturního domu a nákup upomínkových a propagačních předmětů na akce k ukončení projektu – Noc s Andersenem, výstava české a polské dětské knihy a beseda s polským spisovatelem ve zmodernizovaném dětském oddělení knihovny a taneční soutěž v Kulturním domě v Petřvaldě. Žádost o finanční podporu na uvedený projekt byla podána a zaregistrována v měsíci září roku 2012. Dne 12. prosince 2012 byl náš projekt na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Těšínské Slezsko schválen. V na přelomu měsíců února a března 2013 probíhala tři výběrová řízení na podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jež se týkala modernizace knihovny - stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce, modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí a nákup upomínkových předmětů. V dubnu letošního roku došlo v rámci modernizace zdejšího kulturního domu k výměně 250 ks dřevěných židlí, jež nahradily původní židle v sále. Židle do sálu KD dodala firma Nábytek Melzer, s.r.o. z Olomouce, jež vyhrála ve výběrovém řízení na podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s nejnižší nabídnutou cenou. Výrobu upomínkových předmětů v rámci projektu realizuje společnost DANTER – reklama a potisk, s.r.o. z Ostravy, jež vyhrála ve výběrovém řízení na podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s nejnižší nabídnutou cenou. Upomínkové předměty na akce k ukončení projektu jsou v této chvíli ve stavu výroby. Největší změnou v rámci projektu bude nová podoba městské knihovny – pořízení nového vybavení do dětského a teenagerského oddělení. V měsíci dubnu jsme již zakoupili nový nábytek (knihovničky, stoly k PC, židle k PC atd.) do modernizovaných prostor a další prvky a nábytek, jež budou součástí prostor, realizuje na základě výběrového řízení Stolařství David Kolář z Horních Bludovic. První akce ,,Petřvaldský taneční pohár“ v rámci tohoto projektu se uskuteční dne 08.06.2013. Jedná se o soutěžní přehlídku amatérských tanečních souborů s mezinárodní účastí (více informací o soutěži naleznete na přiloženém plakátu).

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013