2013-06-15 „Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie”(

7 czerwca 2013r. na terenach Kompleksu sportowo-kulturalno-rekreacyjnego w Jasienicy odbyła się impreza „Aktywna Jasienica”, podczas której miały miejsce 3 działania: Otwarcie skateparku w Jasienicy wraz pokazem wyczynowej jazdy na rolkach i warsztatami, mecz piłki nożnej żaków oraz turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Jasienica. Uroczystego otwarcia skateparku dokonali partnerzy projektu – przedstawiciele miast Petřvald i Strumień, oraz Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Skatepark w Jasienicy został wybudowany w związku z realizacją projektu: „Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy”. Ten projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Koszt realizacji tej, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, inwestycji wyniósł ponad 175 tyś. złotych. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, publiczność mogła podziwiać pokaz wyczynowej jazdy na rolkach przygotowany przez profesjonalistów ze Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego GREEN z Katowic. Jednocześnie na boisku sportowym odbywał się mecz piłki nożnej żaków, w którym uczestniczyli młodzi trampkarze z Czech i jasienickiego LKS Drzewiarz. To „towarzyskie” spotkanie zakończyło się sprawiedliwym remisem. Inaczej było w turnieju tenisa stołowego. Tu bezkonkurencyjni byli nasi południowi sąsiedzi, którzy zajęli pierwsze miejsca w dwóch, z trzech kategorii wiekowych. Swoje mecze wygrywali bracia Rostislav i Ladislav Kupec, a w grupie najmłodszej triumfował nasz reprezentant Michał Gawlas. Mecz piłkarski i turniej ping-ponga zostały zrealizowane w ramach projektu: „Kulturalne pogranicze – stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalno-sportowej w Jasienicy i Petřvaldzie” (dofinansowanie jak wyżej). Ze środków projektu został wyposażony budynek w wielofunkcyjny „Drzewiarz”, w którym to obecnie ma siedzibę Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska