2013-12-10 Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici

Mnoholetá spolup.partnerských měst přinesla množství projektů zahrnutých do Programu. JA-PE.Partneři rozvíjejí svoji spolupráci v mnoha směrech, ale kladou důraz na aktivity podporující rozvíjejí vzájemných vztahů v oblasti kult.a sportu.Množství společných aktivit však také partnerům ukázalo,že přestože je spojují hluboké kořeny vycházející z historie a tradic TS,tato stovky let čítající historie a kult.je pomalu zapomina.V Jasienici jsou tradice stále živé,kdy tyto udržují především lidé vyššího věku.Mládež se o regionalismus,historií a tradice spojené s TS nezajímá.Partneři,jejichž záměrem je oživit tradice,přiblížit je mladým lidem,rozšířit okruh osob zajímajících se o starou kulturu tak,aby nebyla zapomenuta,ale stala se populární, vytvořili projekt jehož hlavním cílem bude navrácení tradic spojených s tešínským krojem a tím i obnovení zájmu o tradice,umění a zvyky regionu,když vlastně reg. kroj je nejviditelnějším projevem zanikající tradice.Partneři rozhodli o pořízení 41 kpl krojů.Pro zdůraznění autenticity,lokálního patriotismu a posílení etnického vlivu proj. je budou nosit pracovníci úm Jasienica a úm Petřvaldu v době přeshraničních aktivit.Kroje stanou jakým základem slavnostního obřadu?Koledy Slavnosti (v Petři.v Jas.)se zúčastní úředníci obou partnerských měst,oblečení v reg.krojích.Slavnosti budou předcházet hodiny zpěvu.Aby byl počet příjemců výstupů tohoto projektu co největší,dohodli se part.na vydání albumu,kterým budou prezentovat různé typy těšínského kroje.Kromě fotografií a popisů krojů by zde měla být i zmínka o zvycích a obecných tradicích na území našeho reg.Realizace projektu-obnovení regionálních tradic v Petřvaldě a jejich udržení v Jasienici ? bude mít vliv na obyvatelé pohraničí, na umocnění jejich pocitu sounáležitosti s tímto regionem a zároveň se jistě umocní pocit sounáležitosti obyvatel Euroregionu jako společné kulturní skupiny. Projekt bude mít vliv na rozvoj vzájemných kontaktů a vazeb společenství.

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013