2014-02-14 FOTOGRAFICZNE WARSZTATY, ALBUM I WYSTAWA

W piątek, 7 lutego, w kompleksie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjnym „Drzewiarz” w Jasienicy, pod patronatem Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny, odbył się wernisaż wystawy fotografii, wykonanych podczas warsztatów fotograficznych realizowanych w ramach projektu "Edukacja obrazem - obraz edukacją". W ramach Projektu przez dwa miesiące (od 3 września do 9 listopada ub. roku) odbywały się warsztaty fotograficzne, podczas których 12 uczestników, podzielonych na grupę aktywnych i nieaktywnych zawodowo, zapoznawało się z historia fotografii, wyjeżdżało w plener fotografować zabytki i pejzaże Gminy Jasienica a także zajmowało się fotografią portretową w profesjonalnym zakładzie fotograficznym. Wszyscy uczestniczyli także w zajęciach z obsługi graficznych programów komputerowych służących do obróbki zdjęć. Podczas zajęć uczestnicy warsztatów przygotowywali wykonane przez siebie zdjęcia do umieszczenia ich w albumie fotograficznym i do wystawy. W trakcie piątkowego wernisażu miała miejsce prezentacja efektów pracy uczestników obu modułów szkoleniowych – album fotograficzny pt. „Miejsca bliskie sercu – Jasienica oczami fotoamatorów”. Prezentowaną w jasienickim GOKu wystawę można oglądać do 21 lutego 2014 roku.

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska