2013-09-02 DOŻYNKI GMINNE 2013

Tegoroczne Święto Plonów Gminy Jasienica odbyło się w sołectwie Rudzica. Choć początkowo pogoda nie rozpieszczała, po południu przestało padać, a nawet na chwilę pokazało się słońce. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się u Gazdów tegorocznego święta – Państwa Marzeny i Krzysztofa Tomalików w Rudzicy. Po Dziękczynnej Eucharystii, która odbyła się w Kościele pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzicy, barwny korowód dożynkowy ruszył przez wieś w kierunku rudzickiego amfiteatru, gdzie odbywały się uroczystości. Rolnicy ze wszystkich 14 sołectw Gminy Jasienica jechali w pięknie przystrojonych wozach a w korowodzie nie zabrakło również maszyn rolniczych. Po przekazaniu wieńców dożynkowych na ręce Wójta Janusza Pierzyny, Zespół Regionalny „Jasieniczanka” zaprezentował ceremonię dożynkową. W swoim wystąpieniu, gospodarz Gminy Janusz Pierzyna podkreślił, jak ważna jest tradycja, przywiązanie do ziemi i ciężka praca rolników. Dziękując rolnikom, Wójt z wielkim szacunkiem odniósł się do tych, którzy gospodarzą na kilkuset, kilkudziesięciu a nawet kilku hektarach i również do tych, którzy chociażby uprawiają warzywa w przydomowych ogródkach, doceniając ich wysiłek i to, że nie pozwalają, aby ziemia, służąca przecież pod uprawy, zarastała trawą. Razem z Przewodniczącym Rady Gminy, Jerzym Czudkiem oraz Starostką zaprzyjaźnionego Miasta Petrvald Panią Jarmilą Skálová, pokroił dożynkowy chleb, który gminni radni rozdawali uczestnikom dożynek. Miłym akcentem uroczystości była wizyta przedstawicieli Gminy Łambinowice i sołectwa Jasienica Dolna, z którymi nasza gmina utrzymuje od lat sąsiedzkie kontakty. Podczas imprezy odbyło się także wręczenie nagród w konkursie GOKu na „Najpiękniejszego Moja” a tłumnie przybyłych uczestników bawiły występy zaproszonych artystów. Zagrała Orkiestra Dęta OSP Mazańcowice, z czeskiego Jablunkowa przyjechał Zespół Folklorystyczny „Zaolzi” i „Zaolzioczek”. Gwiazdą wieczoru była gwiazda śląskiej muzyki rozrywkowej Teresa Werner, z którą publiczność śpiewała jej największe przeboje. Dożynki kończyła zabawa taneczna z zespołem „Preludium”. W trakcie imprezy można było posmakować swojskich potraw, które serwowały stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne Święto Plonów Gminy Jasienica zorganizowała Gmina Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Rada Sołecka, KGW i OSP z Rudzicy.

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska