2013-11-18 Adwentowy Jarmark i Dzień z dziecięcą książką w Pietwałdzie

http://www.petrvald.info/euprojekty/wigilia13/jarmark13b.jpg

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska