2013-09-06 Modernizacja Biblioteki w Pietwałdzie

Dnia 30 sierpnia 2013r. odbyło się w Pietwałdzie uroczyste otwarcie Biblioteki wyremontowanej i wyposażonej dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, w ramach realizacji projektu „Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie”. Dzięki pozyskanym środkom został zmodernizowany dział dziecięcy Biblioteki, gdzie zacumował piracki statek – drewniana konstrukcja w kształcie łodzi, zakupiono również nowe wyposażenia. Modernizacja objęła również dział dla nastolatków. Dokonano remontu oświetlenia, postawiono nowy kontuar, a podłogę wyściełano nowym dywanem. Dodatkowo zakupiono nowe półki na książki, cześć stary półek poddano renowacji. W ramach niniejszego projektu zakupiono również 250 krzeseł dla Domu Kultury.


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska