2013-12-06 Výstava polské dětské knihy

Dne 30. listopadu 2013 byla otevřena a zpřístupněna v rámci akce Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu, Evropské vigilie výstava českých a polských knih, které mohli návštěvníci zhlédnout v modernizovaném dětském oddělení zdejší knihovny až do 19. prosince 2013. Tato akce se konala v rámci projektu Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě - reg.č. CZ.3.22/3.3.05/12.03344. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Návštěvníci, a to nejen čeští dětští čtenáři, měli možnost si pročíst knihy psané polským slovem a zkusit si tak, zda knihám porozumí. Naopak děti polské národnosti si mohly prostudovat dětské knihy psané jazykem českým. Ohlasy tzv. výměnné knihovničky byly obrovské, děti i dospělí, kteří svým ratolestem předčítali, se u knížek pobavili a v rámci svých možností i obohatili o novou, jim mnohdy neznámou, slovní zásobu. Mezi vystavovanými polskými autory jsme mohli zhlédnout knížky od Beaty Ostrowické, Agnieszky Frączek, Krystyny Siesické, Daniela Jorise, Andrzeje Marka Grabowského aj. Autoři vystavovaných českých knih byli např. Lenka Rožnovská, Alena Vostrá, Jitka Komendová, Miloš Kratochvíl, Jaromír Kincl, Ivona Březinová, Nela Boudová aj. Individuální prezentace vybraných knih se velice pozitivně osvědčuje vzhledem k četbě vybraných knih. Důraz při výběru jsme kladli


www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013