2013-12-06 Wystawa dziecięcych książek

30 listopada 2013r. została otwarta w ramach imprezy Adwentowy Jarmark, Dzień dziecięcej książki, Europejska Wigilia, wystawa czeskich i polskich książek dla dzieci. Wystawę można było odwiedzić w zmodernizowanym dziale dziecięcym Pietwałdzkiej Biblioteki do 19 grudnia 2013r. Niniejsze działania miały miejsce w ramach realizacji projektu „Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie”. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska