2013-11-15 Pogadanka dla czeskich i polskich dzieci!

12 listopada 2013r. w godzinach dopołudniowych w zmodernizowanycm oddziale dziecięcym Biblioteki w Pietwałdzie dzieci z drugiej kalsy Szkoły Podstawej w Pietwałdzie i ich przyjaciele z partnerskiej Gminy Jasienica spotkali się aby wspólnie wysłuchać pogadani polskiej autorki książek dl;a dzieci i młodzieży Pani Beaty Ostrowickiej. Niniejsze wydażenie miało miejsce w ramach realizacji projektu „Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie”. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, Dzieci miały możliwość poznać bardzo znaną polską pisarką oraz zaznajomić się z jej twórczością , w tym z książkami przełożonym już na język czeski. Dzięki konkursom dzieci mogły również poznać lepiej język polski i czeski

 


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska