2014-12-10 Úředníci vystoupili v Petřvaldě

 

,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“  – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.    
 
Występ+w+Pietwałdzie+29.11.2014          
 
 
 
Dne 29.11.2014 u Kulturního domu v Petřvaldě proběhla každoročně pořádaná celoměstská akce zvaná ,,Vánoční jarmark“, na níž vystoupili úředníci Městského úřadu v Petřvaldě, jakož i úřednicí z partnerského města Jasienica, ve zhotovených krojích a zazpívali zde nacvičené vánoční koledy, aby přítomné obecenstvo z řad občanů města Petřvaldu a blízkého okolí ,,nabudili“ na tu správnou vánoční atmosféru.
I přes velmi mrazivé počasí se akce pěkně vydařila a úředníci sklidili velké ovace. Na závěr vystoupil s projevem starosta města Jasienica pan Janusz Pierzyna, který je strůjcem myšlenky na zhotovení krojů a vyjádřil své nadšení, že byl tento projekt úspěšně zrealizován.

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013