2013-01-21 ,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“

 

,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“  – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.             
 
Město Jasienica se obrátilo na město Petřvald s žádosti o podání společného projektu typu „A“ s názvem ,,Hledání společných kořenů – návrat k tradicím a slavnostnímu využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“.
 
Projekt spočívá na straně města Petřvaldu v pořízení tradičních městských lidových krojů, jenž by obnovili zvyklosti hornického města Petřvald, a to v celkovém počtu 10 kusů. Tyto kroje by se užívaly v rámci realizovaných akcí, jenž pořádá město Petřvald i město Jasienica. Lidový kroj je významný - vyjadřuje příslušnosti k obci, posiluje pocit sounáležitosti tohoto společenství lidí a uchovává tradici, která přetrvává z generace na generaci.
Partnerské město Jasienica v rámci projektu taktéž pořídí kroje, jenž jsou typické pro jejich region. 
Realizaci projektu předpokládáme od 01/2013 do 12/2013.

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013