2015-03-31 ,,Konference“ k ukončení projektu,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“

 

,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“  – projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.             
 
 
Dne 27.03.2015 proběhla ve Středisku kulturních služeb v Petřvaldě ,,Konference“ k ukončení projektu, které se zúčastnili zástupci partnerského města Jasienica oděni jak jinak než v krojích, a to pan Mgr. Ing. Janusz Pierzyna, starosta města, Lubomira Zastawny a další dva úředníci z Jasienice.
 
konferencja+pietwałd+2015
Z města Petřvald se akce účastnil radní města Mgr. Pavel Marenčák, zastupitelky Mgr. Šárka Němcová, Jarmila Skálová, Kamila Kantorová a Jana Jaglářová a další občané města.
Po úvodním slovu, kdy byli hosté Bc. Evou Kaňovou, projektovou koordinátorkou projektu, seznámeni s cíli projektu a její úspěšné realizaci, vystoupily krojované úřednice Petřvaldu s pásmem lidových písní. Následovala možnost shlédnout výstavu fotografií z pořádaných akcí a nahlédnutí do vydané publikace o těšínském kroji ,, O Valaších a Těšínském Kroji“. Každý účastník konference si poté jako upomínku odnesl vydanou publikaci.
 
Dne 30.03.2015 se konala druhá konference u příležitosti ukončení projektu ,,Hledání společných kořenů - návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici“ , a to v partnerském městě Jasienica. I zde vystoupili s pásmem lidových písní krojované úřednice z Petřvaldu. Poté si účastníci vyslechli zajímavou přednášku o Těšínských krojích vedenou ředitelem Muzea v Cieszyně.
 
 
 
 
 
konferencja+jasienica+2015

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013