2014-03-06 Partnerský projekt propagace turistiky v obcích Jasienica a Petřvald/JA-PE3

 

Vážení a milí spoluobčané, jistě jste si mnozí z Vás již všimli, že ulici Šenovskou, ulici Šumbarskou, ulici Michálkovickou a ulici Rychvaldskou zdobí nové vítací tabule, které nás vítají ve městě Petřvald – součást Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński. Jedná se o vítací tabule o rozměru 120x80 cm osazené na ocelových sloupcích o výšce 2,0 m nad terénem a jsou umístěny při vjezdu do města Petřvald na silnicích III. třídy.
Spřátelené město Jasienica se v roce 2012 obrátilo na město Petřvald se žádosti o podání společného projektu typu „A“ s názvem ,,Partnerský projekt propagace turistiky v obcích Jasienica a Petřvald/JA-PE3“. Město Jasienica jako vedoucí partner projektu si pořídí digitální informační tabuli tzv. Telebim, který umístí před objektem úřadu v Jasienici a bude vydána společná publikace – album fotografií ze současného života obou měst. Město Petřvald v rámci projektu pořídilo a instalovalo 4 ks vítacích tabulí a zakoupilo 20 ks výstavních panelů, jež budou využity při městských akcích.
Zmíněný projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.  
V závěru bych chtěla poděkovat zaměstnancům Střediska údržby, kteří vítací tabule instalovali.  

www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013