2016-04-04 Noc z Andersenem

Konala se letos 1. 4. 2016 již podvanácté.A potřetí opět přijaly naše pozvání i děti z polské Jasienici. Jako téma letošní noci jsme zvolili indiány a kovboje. Své umění nám přijela ukázat skupina Black & Brown. Práskalo se bičem, točilo lasem, tančilo, střílelo, no prostě bylo veselo. A ještě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o osidlování divokého západu. Při tom všem soutěžení a tančení nám pořádně vyhládlo, takže někteří již netrpělivě vyhlíželi pizzu, která již tradičně dorazila kolem půl desáté. Byla výborná (děkujeme penzionu a pizzerii Lutena z Dolní Lutyně za dovoz zdarma). Hned po občerstvení jsme začali s výrobou indiánských lapačů snů. Děti były moc šikovné, všem se lapače povedly, takže špatné sny již nikomu nehrozí. Následovaly další soutěže – děti si mohly např. vyzkoušet, jak je těžké chytit míček do speciální síťky na indiánskou hru Lacros. Poté jsme ve skupinach (české a polské děti) vybarvovali

totemy. Totem, který vybarvily polské děti, nám visí v dětském oddělení knihovny a totem, který vybarvily české děti, putoval s našimi hosty do Polska. Přestože již bylo po půlnoci, večer pokračoval indiánskou diskotékou a čtením pohádek (česky i polsky). Pak již i nejzdatně   jší indiáni odešli do říše snů a knihovnou zavládl zasloužený klid. Ráno všechny čekala snídaně a dárek na rozloučenou. Letos to byl pytlík na záda s logem   Noci s Andersenem a památeční

button (odznak). Děkujeme touto cestou paní Ince Burové alias indiánské   babičce za pomoc po celou andersenovskou noc a panu Pavlu Římánkovi za focení. Akce se uskutečnila v rámci Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

- Śląsk cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika   2007 – 2013. Kulturní pohraničí – vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a v Petřvaldě reg. č. CZ.3.22/3.3.05/ 12.03344

 

andersen2

 

 

noc+z+andersenem1


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska