Aktualności

 

2013-12-10 W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy.

Kolejny transgraniczny projekt.

2013-12-06 Wystawa dziecięcych książek

Jak i co czytają w Polsce dzieci

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska