Aktualności

 

2013-09-06 Modernizacja Biblioteki w Pietwałdzie

Modernizacja Biblioteki w Pietwałdzie

2013-09-02 DOŻYNKI GMINNE 2013


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska