Aktualności

 

2013-06-14 Konkursowy Turniej Taneczny.

Dnia 8 czerwca 2013r w Domu Kultury w Pietwałdzie odbył się kolejny Konkursowy Turniej Taneczny.

2013-01-21 projektu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy”


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska