Aktualności

 

2015-03-31 Konferencja na zakończenie projektu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy”

2015-03-31 Projekt „Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE3”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013


www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska